Article

No és bona educació, és minorització: sostenibilitat lingüística en la diversitat

Author
  • Guillem Belmar Viernes (University of California, Santa Barbara)

Abstract

Aquest article presenta alguns aspectes de les dinàmiques de minorització lingüística que es deriven d’ideologies de cortesia (la bona educació) i identifica alguns dels factors que ens poden ser favorables a l’hora de suggerir l’assertivitat com a estratègia de resiliència lingüística que ens permeti assolir sostenibilitat en la diversitat. L’article presenta una anàlisi d’aquestes dinàmiques de minorització a partir d’observacions etnogràfiques i treballs de l’autor amb la comunitat frisona als Països Baixos i el català a Catalunya, així com els resultats que altres investigadors han publicat sobre els casos del gallec, el basc, el gal·lès i el careli. Les reflexions incloses en aquest article, però, es basen també en moltes converses i debats amb investigadors i activistes de llengües minoritzades d’arreu d’Europa. This paper presents some aspects of the dynamics of linguistic minoritisation that derive from ideologies of politeness (good manners) and identifies some of the factors that may be favourable to suggesting assertiveness as a strategy for linguistic resilience that will enable us to achieve sustainability in diversity. The study presents an analysis of the dynamics of minoritisation based on ethnographic observations and the author's work with the Frisian community in the Netherlands and Catalan in Catalonia, as well as the results that other researchers have published on the cases of Galician, Basque, Welsh, and Karelian. The reflections included in this article, however, are also based on many conversations and debates with researchers and activists of minority languages from all over Europe.

Keywords: Minorització, ideologies lingüístiques, racialització, assertivitat lingüística, sostenibilitat lingüística

How to Cite: Belmar, G., (2024) "No és bona educació, és minorització: sostenibilitat lingüística en la diversitat", Living Languages 3(1), 58-78. doi: https://doi.org/10.7275/livinglanguages.1997

Downloads:
Download PDF
View PDF

233 Views

46 Downloads

Published on
21 Feb 2024
Peer Reviewed